top of page

 

 

Mars voor Moeder Aarde Alkmaar

 

Zaterdag 5 september 2015 om 14.00 uur gaan we weer de straat op. Aansluitend, van 15.30 tot 16.30 uur,  houden we een biologische zadenruilbeurs op het grasperk op het Canadaplein.

 

TTIP is de voornaamste reden om dit te doen. Ondanks de vele protesten in Europa en de VS wordt TTIP doorgezet. Naast de mars is een petitie in bewerking gericht aan de gemeente, waarmee we verzoeken, in navolging van Amsterdam, TTIP af te wijzen. 

 

Met de mars vragen wij burgers aandacht van de overheid en samenleving voor onder andere de wereldwijde aantasting van de voedselveiligheid en het ecologisch systeem door chemiegiganten als Monsanto. Tevens laten wij weten zeer bezorgd te zijn over TTIP (Transatlantic Trade & Investment Partnership) , het vrijhandelsverdrag tussen de VS en Europa, waarover momenteel achter gesloten deuren onderhandeld wordt.

 

Monsanto is een Amerikaans multinationaal gentech bedrijf, dat producten voor de landbouw produceert, waaronder het (mogelijk kankerverwekkende, zoals de WHO onlangs rapporteerde) herbicide glyfosaat ‘Roundup'. Deze onkruidbestrijder wordt al sinds de jaren 70 gebruikt en is het meest gebruikte landbouwgif ter wereld. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat Roundup mogelijk verantwoordelijk is voor meerdere ziektes, zoals miskramen, aangeboren afwijkingen en kanker.

 

Monsanto is daarnaast marktleider op het gebied van genetisch gemanipuleerde zaden. Monsanto heeft deze ‘Roundup Ready-zaden’ gepatenteerd en doet alles om deze rechten te beschermen. Boeren mogen de zaden na een oogst niet verzamelen en hergebruiken, maar moeten nieuwe zaden kopen. Daarnaast raakt onkruid na verloop van tijd resistent voor Roundup, waardoor boeren overschakelen op cocktails van chemische middelen, waaronder middelen die verboden zijn in Europa of waarvan de werking in combinatie niet bekend is.

 

Ook heeft Monsanto patent aanvragen ingediend op doorontwikkelde natuurlijke eigenschappen van planten. Het geeft Monsanto het alleenrecht op het gebruik van erfelijke eigenschappen en creëert zo monopolie posities. Dit staat het vrije kwekersrecht in de weg. Naast Monsanto hebben andere chemiebedrijven, zoals Syngenta, Bayer, Dow en Dupont dergelijke patentaanvragen ingediend.

 

Naar verwachting zal TTIP gaan leiden tot verlaging van onder andere de normen in de EU op het vlak van milieu (schaliegas, toestaan van thans verboden chemische bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw), voedselveiligheid (hormoonvlees, schadelijke desinfectiemiddelen) en werkgelegenheid (hogere werkloosheid, lage lonen).

TTIP biedt internationale bedrijven ook de gelegenheid privatisering van publieke diensten af te dwingen.

 

Een onderdeel van TTIP is het Regulatory Cooperation Body, een adviesorgaan bestaande uit Amerikaanse en Europese ambtenaren en specialisten, dat toekomstige en waarschijnlijk ook huidige Europese regelgeving gaat beoordelen op handelsbelemmeringen. De beoordeling vindt plaats achter gesloten deuren, de bedrijvenlobby heeft hierdoor vrij spel, ook vanwege haar financiële mogelijkheden.
Door een gebrek hieraan zal de invloed van maatschappelijke organisaties op deze Body veel kleiner zijn. Deze RCB is daarmee een aanslag op de democratie want het zet politici buiten spel. Het wordt vrijwel onmogelijk om de standaarden inzake milieu, voedselveiligheid, dierenwelzijn- en arbeid te verhogen, want die zijn al snel handelsverstorend.

 

Een ander onderdeel van dit verdrag is de ISDS clausule, het controversiële arbitragesysteem dat bedrijven het recht geeft schadevergoeding te eisen als nieuwe wetgeving hun winst bedreigt. Hierdoor wordt het democratisch beginsel, dat de wetgevende bevoegdheid bij de burgers en hun verkozen vertegenwoordigers ligt, ondergraven.
Een dergelijk systeem bestaat al sinds de jaren 50, het is een bescherming van bedrijven tegen faillissement door veranderde wetgeving. Sinds ongeveer 10 jaar is het aantal claims fors toegenomen. De verwachting is dat met TTIP dit aantal in korte tijd nog sneller zal stijgen, omdat de VS afwijkende normen hanteert omtrent onder andere milieu, voedselveiligheid en dierenwelzijn.

 

De overheid wordt nadrukkelijk opgeroepen om de burgers te beschermen tegen TTIP, het afnemen van de democratie, te verwachten voedselafhankelijkheid door patenten en tegen genetisch gemanipuleerde zaden.

 

Tevens verzoeken wij de overheid zorgvuldiger te zijn in de toelating van chemische bestrijdingsmiddelen en het toestaan van gebruik hiervan drastisch terug te dringen of liever nog geheel stop te zetten. Deze middelen blijken vaak schadelijk te zijn voor natuur en mens.

 

In het stedelijk groen zijn vrijwel geen goede leefomstandigheden gecreëerd voor bijen en andere insecten. Op het platteland zijn de omstandigheden voor bijen door diverse oorzaken zeer ongunstig. Door de juiste voorwaarden te scheppen kunnen bijen zich een plek veroveren in de stad.

 

                            Loop je mee in de Mars?  Neem vrienden en familie mee. Elke stem telt!

 

                               Zaterdag5 september bij de Grote kerk in Alkmaar, aanvang 14.00 uur

 

 

 

       Voor reacties of vragen mail naar marsmoederaarde@outlook.com

             facebook March against Monsanto Alkmaar

 

      

                     

  • s-facebook
bottom of page